Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM
Pomagamy kobietom 60+ wygrać z depresją

… i poprawić stan zdrowia poprzez regularną aktywność fizyczną, relaksację, edukację prozdrowotną, prowadzenie grup wsparcia i aktywizację społeczną. Pracujemy w nurcie biopsychospołecznym.

Współpracujemy z Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Polskim Instytutem Ericksonowskim. Prowadzimy działalność szkoleniową i naukową.

prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha

Siwy Dym paralax
Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM
Projekty
Depresja w opresjach
Lekka przesada
Serce w rozterce
Misja Remisja
Alzheimer's Cafe
Klub marszowy

#01 Depresja w Opresjach

Zaburzenia nastroju wśród kobiet 60+ są częstym problemem. Depresja obniża jakość życia, ogranicza aktywność społeczną, a także pogarsza stan zdrowia. Natomiast rzadko mówi się o tym, że z depresją można wygrać. Pomogliśmy wielu kobietom i możemy pomóc Tobie. Dołącz do wielu kobiet, które uczestniczą w projektach fundacji.

Projekt „Depresja w Opresjach – wsparcie seniorów z zaburzeniami nastroju i objawami psychosomatycznymi” jest prowadzony nieprzerwanie od 2016 roku. Uzyskał dofinansowanie Wydziału Zdrowia Gminy Wrocław oraz wsparcie merytoryczne Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław w ramach badań statutowych, którymi kieruje dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w siedzibie Fundacji Siwy Dym we Wrocławiu przy ul. Jagiellończyka 8c, w godz. 10.00-14.00. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet 60+, gimnastykę ogólnousprawniającą, trening pamięci, relaksację, edukację prozdrowotną i psychoedukację. W tym projekcie wykorzystujemy także wirtualną terapię jako uzupełnienie zajęć grupowych.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#02 Lekka Przesada

Projekt „Lekka Przesada – dla osób z nadwagą i otyłością” obejmuje tworzenie grup wsparcia dla kobiet 60+ i w ramach tych grup organizowanie regularnej aktywności fizycznej (prowadzonej pod opieką fizjoterapeuty i dostosowanej do możliwości uczestników zajęć), motywowanie do modyfikacji diety i trwałej zmiany stylu życia. Wsparcie psychoterapeuty pozwala przetrwać momenty zwątpienia, a nawiązana relacja grupowa powoduje, że uczestnictwo w zajęciach nie jest żmudnym obowiązkiem, ale okazją do spotkania z osobami, które lubią się nawzajem i mają wspólny cel do zrealizowania.

Projekt jest w trakcie realizacji. W 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pauliny Morgi pt. „Charakterystyka psychologiczna kobiet z cechami zespołu metabolicznego podejmujących regularną aktywność fizyczną i działania prozdrowotne” którego celem była ocena efektywności prowadzonych działań. Nadzór merytoryczny pełni dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#03 Serce w Rozterce

Projekt skierowany jest do osób z chorobami sercowo-naczyniowymi (rehabilitacja kardiologiczna, etap II poszpitalny). Głównym celem jest poprawa zdrowia i kondycji fizycznej poprzez trening kardiologiczny, modyfikację diety i trwałą zmianę stylu życia.

Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem jest obniżenie poziomu odczuwanego stresu oraz obniżenie poziomu lęku towarzyszącego chorobom kardiologicznym. Dlatego tak ważną rolę w procesie leczenia odgrywają niefarmakologiczne formy terapii (psychoterapia, muzykoterapia, relaksacja).

W chwili obecnej trwają badania nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w procesie rehabilitacji kardiologicznej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawuje dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw. Efekty projektu zostaną opisane w pracy doktorskiej Sandry Jóźwik, specjalistki w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#04 Misja Remisja

Najważniejszym celem projektu będzie prowadzenie grup wsparcia dla osób z chorobą nowotworową i uzupełnienie procesu leczenia poprzez niefarmakologiczne formy terapii (regularną aktywność fizyczną, muzykoterapię, relaksację i wizualizację). Silnym czynnikiem leczniczym jest także kontakt z osobami, które wygrały walkę z chorobą, budowanie i wzmacnianie postawy określanej w psychoonkologii jako „duch walki”.

W walce z chorobą nowotworową niezwykle ważna jest możliwość odreagowania emocji. Jest to trudne w kontakcie z członkami rodziny, bo chorzy zwykle chronią swych bliskich i starają się ukryć własne emocje, ale mogą je wyrazić w towarzystwie innych osób znajdujących się podobnej sytuacji życiowej. Relacja grupowa staje się wtedy silnym czynnikiem leczniczym wspierającym proces leczenia i wzmacniającym aktywną postawę w walce z chorobą.

W 2020 roku rozpoczęliśmy badania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w Breast Cancer Unit – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#05 Alzheimer’s Cafe

Problem starzejących się społeczeństw jest wypadkową wzrastającej długowieczności i malejącej dzietności. W państwach wysoko rozwiniętych model rodziny wielopokoleniowej został nieomal całkowicie wyparty przez rodzinę dwupokoleniową, a przemiany kulturowe spowodowały znaczne podwyższenie wieku narodzin pierwszego dziecka. W efekcie tych przemian powszechne stały się dylematy rodzin, które mają pod swą opieką dorastające dziecko i wymagających już opieki rodziców. Tego rodzaju podwójne zobowiązanie opiekuńcze połączone z aktywnością zawodową może okazać się niemożliwe do spełnienia. Warto wspomnieć również o pewnym novum, będącym skutkiem zwiększającej się długowieczności, jakim jest fakt, że 70 letnie „dzieci” opiekują się swoimi 90 letnimi rodzicami.

W przypadku opieki nad osobą starszą z zaburzeniami psychogeriatrycznymi sytuacja rodziny jest szczególnie dramatyczna z uwagi na obecność zaburzeń psychicznych, które utrudniają opiekę zarówno pod względem organizacyjnym jak i emocjonalnym. Opiekunowie rodzinni pozostawieni bez wsparcia sami zaczynają chorować w wyniku przewlekłego zmęczenia i ciągłego napięcia psychicznego.

Projekt Alzheimer’s Cafe zrealizowano w 2015 we współpracy z Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław. Projekt miał na wsparcie opiekunów osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Ważnym wydarzeniem Alzheimer’s Cafe była projekcja filmu Nie zapomnij mnie [Zwycięzca 10. edycji PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL] w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, sala była wypełniona po brzegi. Ponad 140 osób obejrzało film. Po projekcji odbyła się rozmowa z dr hab. Joanną Szczepańską-Gieracha, która odpowiadała na pytania Janka Pelczara z Radio Ram oraz pytania z sali. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Następnie rozpoczęły się szkolenia dla opiekunów rodzinnych. Przez cały rok przeszkoliliśmy prawie 90 osób. Nasi eksperci podpowiadali jak zorganizować opiekę nad osobą starszą z demencją. Z uwagi na liczne problemy emocjonalne związane z opieką nad osobą z zaburzeniami psychicznymi zostały także uruchomione grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych oraz indywidualne konsultacje z psychoterapeutą. Uczestnicy projektu mieli również możliwość bezpłatnego skorzystania z masaży, zajęć relaksacyjnych, gimnastyki ogólnousprawniającej oraz choreoterapii. W 2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Lilianny Jaworskiej-Burzyńskiej  pt. „Wsparcie społeczne i niefarmakologiczne formy terapii w niwelowaniu poczucia obciążenia u opiekunów osób starszych z zaburzeniami psychogeriatrycznymi”.

Od 2021 roku projekt Alzheimer’s Cafe jest prowadzony również zdalnie przez platformę Zoom. Informacje i zapisy: Jagoda Rusowicz, tel. 530-591-771

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#06 Klub marszowy

Jeśli masz ochotę wyjść z domu, poprawić swoją kondycję fizyczną i spotkać inne osoby, które mają podobne potrzeby – zapraszamy do Klubu Marszowego SIWY DYM. Treningi odbywają się w każdą środę w czterech dużych parkach Wrocławia (Szczytnicki, Zachodni, Grabiszyński, Staszica).

Zapisz się na zajęcia tel. 668-632-055.

Pamiętaj, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje, że dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej należy podejmować regularną aktywność fizyczną pięć razy w tygodniu po 50 minut. Przyjdź do nas, poznaj zasady prawidłowego treningu marszowego, aby w przyszłości samodzielnie podejmować rekreacyjną aktywność fizyczną. Jeśli masz kije do Nordic Walking – zabierz je ze sobą. Pierwszym krokiem do zmiany jest wyjście z domu! 

Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM
Poznaj nasz zespół specjalistów
mgr Anna Serweta

mgr Anna Serweta

Fizjoterapeutka
mg Jagoda Rusowicz

mgr Jagoda Rusowicz

Muzykoterapeutka
dr Błażej Cieślik

dr Błażej Cieślik

Fizjoterapeuta

dr hab. Justyna Mazurek

Współpraca naukowa

mgr Karolina Juszko

Fizjoterapeutka, logopedka
mgr Julita Soszyńska

mgr Julia Soszyńska

Psycholog i Psychoterapeutka
mg Sandra Jóźwik

mgr Sandra Jóźwik

Fizjoterapeutka
Skontaktuj się z nami