Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM
Pomagamy kobietom 60+ wygrać z depresją

… i poprawić stan zdrowia poprzez regularną aktywność fizyczną, relaksację, edukację prozdrowotną, prowadzenie grup wsparcia i aktywizację społeczną. Pracujemy w nurcie biopsychospołecznym.

Współpracujemy z Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Polskim Instytutem Ericksonowskim. Prowadzimy działalność szkoleniową i naukową.

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw.

Joanna Szczepańska-Gieracha
Siwy Dym paralax
Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM
Projekty
Depresja w opresjach
Lekka przesada
Serce w rozterce
Misja Remisja
Alzheimer's Cafe
Klub marszowy

#01 Depresja w Opresjach

Zaburzenia nastroju wśród kobiet 60+ są częstym problemem. Depresja obniża jakość życia, ogranicza aktywność społeczną, a także pogarsza stan zdrowia. Natomiast rzadko mówi się o tym, że z depresją można wygrać. Pomogliśmy wielu kobietom i możemy pomóc Tobie. Dołącz do wielu kobiet, które uczestniczą w projektach fundacji.

Projekt „Depresja w Opresjach – wsparcie seniorów z zaburzeniami nastroju i objawami psychosomatycznymi” jest prowadzony nieprzerwanie od 2016 roku. Uzyskał dofinansowanie Wydziału Zdrowia Gminy Wrocław oraz wsparcie merytoryczne Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław w ramach badań statutowych, którymi kieruje dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w siedzibie Fundacji Siwy Dym we Wrocławiu przy ul. Jagiellończyka 8c, w godz. 10.00-14.00. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet 60+, gimnastykę ogólnousprawniającą, trening pamięci, relaksację, edukację prozdrowotną i psychoedukację. W tym projekcie wykorzystujemy także wirtualną terapię jako uzupełnienie zajęć grupowych.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#02 Lekka Przesada

Projekt „Lekka Przesada – dla osób z nadwagą i otyłością” obejmuje tworzenie grup wsparcia dla kobiet 60+ i w ramach tych grup organizowanie regularnej aktywności fizycznej (prowadzonej pod opieką fizjoterapeuty i dostosowanej do możliwości uczestników zajęć), motywowanie do modyfikacji diety i trwałej zmiany stylu życia. Wsparcie psychoterapeuty pozwala przetrwać momenty zwątpienia, a nawiązana relacja grupowa powoduje, że uczestnictwo w zajęciach nie jest żmudnym obowiązkiem, ale okazją do spotkania z osobami, które lubią się nawzajem i mają wspólny cel do zrealizowania.

Projekt jest w trakcie realizacji. W 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pauliny Morgi pt. „Charakterystyka psychologiczna kobiet z cechami zespołu metabolicznego podejmujących regularną aktywność fizyczną i działania prozdrowotne” którego celem była ocena efektywności prowadzonych działań. Nadzór merytoryczny pełni dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#03 Serce w Rozterce

Projekt skierowany jest do osób z chorobami sercowo-naczyniowymi (rehabilitacja kardiologiczna, etap II poszpitalny). Głównym celem jest poprawa zdrowia i kondycji fizycznej poprzez trening kardiologiczny, modyfikację diety i trwałą zmianę stylu życia.

Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem jest obniżenie poziomu odczuwanego stresu oraz obniżenie poziomu lęku towarzyszącego chorobom kardiologicznym. Dlatego tak ważną rolę w procesie leczenia odgrywają niefarmakologiczne formy terapii (psychoterapia, muzykoterapia, relaksacja).

W chwili obecnej trwają badania nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w procesie rehabilitacji kardiologicznej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawuje dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw. Efekty projektu zostaną opisane w pracy doktorskiej Sandry Jóźwik, specjalistki w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#04 Misja Remisja

Najważniejszym celem projektu będzie prowadzenie grup wsparcia dla osób z chorobą nowotworową i uzupełnienie procesu leczenia poprzez niefarmakologiczne formy terapii (regularną aktywność fizyczną, muzykoterapię, relaksację i wizualizację). Silnym czynnikiem leczniczym jest także kontakt z osobami, które wygrały walkę z chorobą, budowanie i wzmacnianie postawy określanej w psychoonkologii jako „duch walki”.

W walce z chorobą nowotworową niezwykle ważna jest możliwość odreagowania emocji. Jest to trudne w kontakcie z członkami rodziny, bo chorzy zwykle chronią swych bliskich i starają się ukryć własne emocje, ale mogą je wyrazić w towarzystwie innych osób znajdujących się podobnej sytuacji życiowej. Relacja grupowa staje się wtedy silnym czynnikiem leczniczym wspierającym proces leczenia i wzmacniającym aktywną postawę w walce z chorobą.

W 2020 roku rozpoczęliśmy badania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w Breast Cancer Unit – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#05 Alzheimer’s Cafe

Problem starzejących się społeczeństw jest wypadkową wzrastającej długowieczności i malejącej dzietności. W państwach wysoko rozwiniętych model rodziny wielopokoleniowej został nieomal całkowicie wyparty przez rodzinę dwupokoleniową, a przemiany kulturowe spowodowały znaczne podwyższenie wieku narodzin pierwszego dziecka. W efekcie tych przemian powszechne stały się dylematy rodzin, które mają pod swą opieką dorastające dziecko i wymagających już opieki rodziców. Tego rodzaju podwójne zobowiązanie opiekuńcze połączone z aktywnością zawodową może okazać się niemożliwe do spełnienia. Warto wspomnieć również o pewnym novum, będącym skutkiem zwiększającej się długowieczności, jakim jest fakt, że 70 letnie „dzieci” opiekują się swoimi 90 letnimi rodzicami.

W przypadku opieki nad osobą starszą z zaburzeniami psychogeriatrycznymi sytuacja rodziny jest szczególnie dramatyczna z uwagi na obecność zaburzeń psychicznych, które utrudniają opiekę zarówno pod względem organizacyjnym jak i emocjonalnym. Opiekunowie rodzinni pozostawieni bez wsparcia sami zaczynają chorować w wyniku przewlekłego zmęczenia i ciągłego napięcia psychicznego.

Projekt Alzheimer’s Cafe zrealizowano w 2015 we współpracy z Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław. Projekt miał na wsparcie opiekunów osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Ważnym wydarzeniem Alzheimer’s Cafe była projekcja filmu Nie zapomnij mnie [Zwycięzca 10. edycji PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL] w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, sala była wypełniona po brzegi. Ponad 140 osób obejrzało film. Po projekcji odbyła się rozmowa z dr hab. Joanną Szczepańską-Gieracha, która odpowiadała na pytania Janka Pelczara z Radio Ram oraz pytania z sali. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Następnie rozpoczęły się szkolenia dla opiekunów rodzinnych. Przez cały rok przeszkoliliśmy prawie 90 osób. Nasi eksperci podpowiadali jak zorganizować opiekę nad osobą starszą z demencją. Z uwagi na liczne problemy emocjonalne związane z opieką nad osobą z zaburzeniami psychicznymi zostały także uruchomione grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych oraz indywidualne konsultacje z psychoterapeutą. Uczestnicy projektu mieli również możliwość bezpłatnego skorzystania z masaży, zajęć relaksacyjnych, gimnastyki ogólnousprawniającej oraz choreoterapii. W 2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Lilianny Jaworskiej-Burzyńskiej  pt. „Wsparcie społeczne i niefarmakologiczne formy terapii w niwelowaniu poczucia obciążenia u opiekunów osób starszych z zaburzeniami psychogeriatrycznymi”.

Od 2021 roku projekt Alzheimer’s Cafe jest prowadzony również zdalnie przez platformę Zoom. Informacje i zapisy: Jagoda Rusowicz, tel. 530-591-771

Skuteczność prowadzonych działań udowodniliśmy naukowo, tutaj nasze artykuły:

#06 Klub marszowy

Jeśli masz ochotę wyjść z domu, poprawić swoją kondycję fizyczną i spotkać inne osoby, które mają podobne potrzeby – zapraszamy do Klubu Marszowego SIWY DYM. Treningi odbywają się w każdą środę w czterech dużych parkach Wrocławia (Szczytnicki, Zachodni, Grabiszyński, Staszica).

Zapisz się na zajęcia tel. 668-632-055.

Pamiętaj, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje, że dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej należy podejmować regularną aktywność fizyczną pięć razy w tygodniu po 50 minut. Przyjdź do nas, poznaj zasady prawidłowego treningu marszowego, aby w przyszłości samodzielnie podejmować rekreacyjną aktywność fizyczną. Jeśli masz kije do Nordic Walking – zabierz je ze sobą. Pierwszym krokiem do zmiany jest wyjście z domu! 

Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM
Poznaj nasz zespół specjalistów
Skontaktuj się z nami