Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM z siedzibą: ul. Jagiellończyka 8c, 50-240 Wrocław. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://siwy-dym.com/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów i subskrybentów. Oznacza to, że jeśli wypełnisz formularz kontaktowy lub zapiszesz się do subskrypcji newslettera, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, i pozostałe występujące w formularzu (w zależności od charakteru zapisu).
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na: newsletter i osób zapisanych na webinar. Dane te przechowywane są głównie w systemach: WordPress i MailChimp. Ponad to, podejmuje wszelkie starania, aby korzystać z najnowszych wersji tych aplikacji i zwiększać bezpieczeństwo przechowywania w nich Twoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: szczególnie w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli np. zapisałeś się na newsletter, webinar, lub wypełniłeś formularz kontaktowy.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@siwydym.com.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

 1. Witryna siwy-dym.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi: Google Tag Manager, Google Analytics, HotJar, Google Search Console, SemRush, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji Aktywizacji Seniorów SIWY DYM w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Inne

 1. Media
  1. Jeśli przesyłasz na stronę obrazy, powinieneś unikać przesyłania obrazów z wbudowanymi danymi dotyczącymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę mogą pobierać oraz wydobywać jakiekolwiek dane dotyczące lokalizacji zawartych w obrazach na stronie.
 2. Cookies
  1. Jeśli zostawiasz komentarz na naszej stronie, możesz skorzystać z opcji zachowania swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz witryny w plikach cookies. Dla twojej wygody nie będziesz musiał wypełniać ponownie tych pól, kiedy pozostawisz następny komentarz. Te pliki cookies przechowywane są przez jeden rok.
  2. Jeśli posiadasz konto i logujesz się na stronie, tworzymy czasowe pliki cookies aby sprawdzić czy twoja przeglądarka je akceptuje. Taki plik nie zawiera danych osobowych i jest usunięty po zamknięciu przeglądarki.
  3. Kiedy się logujesz, zamieszczamy również kilka plików cookies aby zachować informacje związane z twoim loginem i dotyczące sposobu wyświetlania strony. Pliki cookies dotyczące loginu przechowywane są przez dwa dni, a opcji ekranowych prze rok. Jeśli wybierzesz opcję „zapamiętaj mnie”, twój login będzie zapamiętany przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookies zostaną usunięte.
  4. Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, dodatkowe pliki cookies zostaną zachowane w twojej przeglądarce. Pliki te nie zawierają danych osobowych, jedynie wskazują ID postu artykułu, który edytujesz.
 3. Treści osadzone z innych witryn
  1. Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. video, obrazy, artykuły, itd.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w ten sam sposób, jak gdyby odwiedzający przeglądam tamte witryny.
  2. Witryny mogą zbierać dane o tobie, używać plików cookies, osadzać śledzenie ze stron trzecich, monitorować twoje interakcje z treścią osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na takiej stronie.
 4. Jak długo przechowujemy twoje dane
  1. Jeśli zostawiasz komentarz, jest on wraz z jego danymi towarzyszącymi przechowywany bezterminowo. W ten sposób rozpoznajemy i zatwierdzamy wszystkie następne komentarze automatycznie, bez potrzeby oczekiwania w kolejce do moderacji.
  2. Przechowujemy również dane osobowe, które zostały przesłane w profilu użytkownika, dla użytkowników którzy rejestrują się na naszej stronie. Wszyscy użytkownicy mogą widzieć, edytować, lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie (poza zmianą nazwy użytkownika). Administratorzy strony również mogą widzieć i edytować takie informacje.
 5. Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi
  1. Jeśli posiadasz konto na tej stronie, i zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o wyeksportowanie pliku ze swoimi danymi osobowymi, które przechowujemy, włączając wszelkie dane, które nam przesłałeś. Nie obejmuje to danych, które jesteśmy zobligowani do przechowywania dla celów administracyjnych, prawnych lub związanych z bezpieczeństwem.
 6. Gdzie przesyłamy twoje dane
  1. Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane przez zautomatyzowaną usługę rozpoznawania spamu.

Polityka prywatności opracowana na podstawie: https://landingi.com/pl/blog/rodo-polityka-prywatnosci-wzor-dokumentu-omowienie oraz sugestii polityki prywatności aplikacji WordPress.