dr Błażej Cieślik

dr Błażej Cieślik

Pozycja:
Fizjoterapeuta
Telefon:
500 138 483
Doświadczenie zawodowe
  • doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej,
  • adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie,
  • badacz w IRCCS San Camillo w Wenecji,
  • współautor ponad 40 publikacji z zakresu nauk o zdrowiu (łączny IF > 90),
  • redaktor tematyczny sekcji dotyczącej zdrowia w czasopiśmie naukowym “Sport and Tourism Central European Journal”,
  • współtwórca projektu pt. “Uniwersytecka Częstochowa” w ramach programu MEIN Społeczna Odpowiedzialność Nauki,
  • wykonawca krajowych i europejskich projektów badawczych, recenzent ponad 80 artykułów naukowych.

Szczegółowe dane naukowe: