dr Błażej Cieślik

dr Błażej Cieślik

Pozycja:
Fizjoterapeuta
Telefon:
500 138 483
Doświadczenie zawodowe
  • absolwent studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  • naukowiec zgłębiający różne aspekty stabilności postawy w kontekście zaburzeń poznawczych i zaburzeń psychicznych,
  • współautor ponad 30 publikacji naukowych, uzyskał 45 punktów Impact Factor w czasopismach z Listy Filadelfijskiej,
  • redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym Sport and Tourism. Central European Journal,
  • uczestnik europejskiego projektu zastosowania wirtualnej rzeczywistości w udarach mózgu Brain4Train.

Szczegółowe dane naukowe: