dr Wojciech Idzikowski

dr Wojciech Idzikowski

Pozycja:
Marketing
Telefon:
660 000 464
Doświadczenie zawodowe
  • prowadzi badania naukowe z zakresu: Wykorzystanie marketingu cyfrowego w tele-mental health,
  • 13+ lat pracy na Akademii Wychowania Fizycznego, obecnie zajmuje stanowisko Adiunkta (dodatkowo: jest wykładowcą programu MBA, współautorem badań naukowych prowadzonych wspólnie z profesorem z University of Shippensburg),
  • 14+ lat doświadczenia biznesowego – obecnie prowadzi agencję marketingową: 0101marketing,
  • 120+ rozwiązań IT – z sukcesem wprowadzonych na rynek z jego pomocą,
  • 5+ lat – pracował na stanowisku Dyrektora Marketingu w różnych firmach IT,
  • prowadził działania marketingowe w 64 krajach dla 5 milionów użytkowników,
  • jest autorem/współ-autorem 34 publikacji naukowych i obronił rozprawę doktorską z zakresu marketingu.