prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha

Pozycja:
Psychoterapeutka
Telefon:
539 341 859
Doświadczenie zawodowe
 • certyfikowana psychoterapeutka European Association of Psychotherapy,
 • nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim,
 • profesor na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław, kierownik Zakładu Niefarmakologicznych Form Terapii,
 • członkini Polskiej Akademii Nauk (PAN), Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej – w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2023,
 • autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych,
 • ponad 140 punktów Impact Factor w publikacjach z Listy Filadelfijskiej na temat roli psychiki w procesie rehabilitacji i zdrowienia,
 • kierownik naukowy projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – VR TierOne – zastosowanie wirtualnej terapii w procesie rehabilitacji poudarowej,
 • od ponad 20 lat pomaga osobom doświadczającym problemów ze zdrowiem,
 • przez wiele lat współpracowała z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym we Wrocławiu przy ul. Św. Józefa, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową osób starszych i niepełnosprawnych,
 • od 6 lat osobiście prowadzi grupy wsparcia w projekcie Depresja w Opresjach, gdzie łączy pracę z ciałem, edukację prozdrowotną i psychoedukację,
 • specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń depresyjnych, lękowych i psychosomatycznych.

Szczegółowe dane naukowe: