mg Jagoda Rusowicz

mgr Jagoda Rusowicz

Pozycja:
Muzykoterapeutka
Telefon:
530 591 771
Doświadczenie zawodowe
  • muzyk, certyfikowana muzykoterapeutka Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, specjalistka neuromuzykoterapii (NMT),
  • absolwentka studiów I i II st. na kierunku: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzykoterapia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
  • doktorantka na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław,
  • członkini Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów oraz The Academy of Neurologic Music Therapy,
  • uczestniczy w polsko-amerykańskim programie Comparative Global Aging, który jest poświęcony demograficznym, społecznym, psychologicznym i zdrowotnym aspektom starości w różnych krajach i kulturach,
  • współpracuje z Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” pracując w ramach projektów z osobami chorującymi na demencję i ich rodzinami (projekty: Neuromuza; Proste i Pomocne; ASOS – szkolenia dla opiekunów osób z zaburzeniami pamięci; Umiesz liczyć- licz na siebie)
  • od kilku lat prowadzi sesje muzykoterapeutyczne dla osób dorosłych z doświadczeniem kryzysu psychicznego w Fundacji „Opieka i Troska” we Wrocławiu,
  • szczególnie interesuje ją wpływ muzyki na biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka oraz możliwości wykorzystania muzyki w psychogeriatrii i terapii chorób o podłożu neurologicznym.