mgr Karolina Juszko

Pozycja:
Fizjoterapeutka, logopedka
Telefon:
886 811 889
Doświadczenie zawodowe
    • słuchaczka Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, temat pracy doktorskiej: Telerehabilitacja i wirtualna terapia jako formy wsparcia kobiet w różnym wieku w trakcie pandemii COVID-19,
    • prowadzi zajęcia dla seniorek w modelu biopsychospełecznym od 2021 roku,
    • szkoli się z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim,
    • ukończyła kursy zawodowe m.in.: NDT Bobath, Metoda Padovan – Neurologiczna Reorganizacja, Integracja Sensoryczna I i II st., Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Kinesiology Taping,
    • pracowała na stanowisku logopedy z dziećmi i dorosłymi z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Szczegółowe dane naukowe: