Prezes Zarządu

Joanna Szczepańska-Gieracha

Wiceprezes Zarządu

Monika Sabat  

Pierwszy Sekretarz

Sławek Szuszkiewicz