Informujemy, że:
 1. podany numer telefonu wykorzystany będzie wyłącznie w celu umówienia terminu dokładniejszej diagnozy i kwalifikacji do Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
 2. Administratorem podanych danych jest Fundacja Aktywizacji Seniorów SIWY DYM z siedzibą: ul. Jagiellończyka 8c, 50-240 Wrocław;
 3. podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 4. numeru telefonu nie przechowujemy dłużej niż jest to konieczne do umówienia na diagnostykę;
 5. kandydat na uczestnika ma prawo:
  • dostępu do swoich danych,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych,
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.