dr hab. Justyna Mazurek

Pozycja:
Współpraca naukowa
Doświadczenie zawodowe
  • lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
  • adiunkt w Uniwersyteckim Centrum Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  • zastępca Kierownika Oddziału Rehabilitacji Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
  • autorka i współautorka licznych publikacji naukowych o łącznym Impact Factor = 73,
  • realizatorka międzynarodowych projektów badawczych i recenzentka w renomowanych czasopismach naukowych,
  • autorka publikacji popularno-naukowych, m.in. Encyklopedii Seniora, Atlasu anatomicznego,
  • członkini Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
  • członkini Zespołu ds. badań nad leczeniem następstw urazów Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN),
  • wykładowczyni Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Szczegółowe dane naukowe: